Priser

Priser for utstopping av dyr, fugler og fisk i alle størrelser

Priser

Det tas forbehold om prisendring.

Ta kontakt
og få et tilbud.

Ring: 95 21 54 93

E-mail: prep@valstad.no


Gevirmontering

Elg 3 000,-
Hjort 2 500,-
Rein 2 500,-
Rådyr 1 500,-

Montering av fallhorn

Elg 3 000,-
Hjort 2 500,-
Rein 2 500,-
Rådyr 1 700,-

Alle priser er med gevirplate

 

Skjold og gevirplater

Kr. 100,- 300,-

 

Fugler

Alkekonge 2500,-
Alke 4000,-
Brusfugl 4000,-
Bergand 4000,-
Dobbeltbekkasin 3500,-
Dvergfalk 4500,-
Enkeltbekkasin 3500,-
Fasan 4500,-
Fiskemåke 4000,-
Fjelljo 4500,-
Fjellvåk 5000,-
Flaggspett 3500,-
Fossekall 2500,-
Gjøk 3000,-
Gravand 5000,-
Grønnspett 3800,-
Grågås 6500,-
Gråtrost 2500,-
Gråspett 3800,-
Haukugle 4000,-
Havelle 4000,-
Havhest 4000,-
Havsule 5800,-
Havørn# 8500,-
Hegre 7000,-
Heilo 4000,-
Hettemåke 4000,-
Hornugle 4000,-
Hubro# 8000,-
Hønsehauk# 5000,-
Jerpe 3500,-
Jordugle 4000,-
Kaie 3500,-
Kanadagås 7500,-
Kattugle 4000,-
Krykkje 3500,-
Knekkand 4000,-
Kongeørn# 8500,-
Krikkand 4000,-
Kråke 4000,-
Kvinand 4000,-
Laksand 4200,-
Lavskrike 3500,-
Lomvi 4000,-
Lunde 4000,-
Musvåk 5000,-
Myrsnipe 3500,-
Måltrost 2500,-
Nøtteskrik 3500,-
Orrhane 4500,-
Orrhane/spill 5000,-
Orrhøne 4000,-
Perleugle 4000,-
Ravn 4300,-
Ringdue 4000,-
Rugde 4000,-
Rype 3500,-
Røy 4500,-
Sidensvans 2500,-
Sjøorre 5000,-
Skarv 5500,-
Skjære 3500,-
Skogdue 4000,-
Storlom 5500,-
Smålom 5500,-
Storspove 4000,-
Snøugle 8000,-
Spurvehauk 4000,-
Spurvugle# 4000,-
Stjertand 4500,-
Stokkand 4500,-
Svartspett 5000,-
Svartbak 5000,-
Siland 4500,-
Svane 10000,-
Småfugler 2000,-
Tiur 5000,-
Tiur/spill 6000,-
Tjeld 4000,-
Tyvjo 4500,-
Trane 8000,-
Terne 4000,-
Vaktel 3500,-
Vipe 4000,-
Ærfugl 5000,-
Praktærfugl 5000,-
Varsler 3500,-
 

Dyr

Bever  6 500,-
Ekorn  3 200,-
Grevling  6 000,-
Gaupe# 12 000,-
Hare  5 000,-
Jerv# 11 500,-
Kanin  4 500,-
Kobbe/Sel     7 000,-   9 000,-
Mink  3 500,-
Mår  3 500,-
Oter  6 000,-
Rev  6 500,-
Røyskatt  2 500,-
Rådyr 20 000,-
Snømus  2 500,-
Rådyrkje  5 500,-

Dyrehoder

Elg             13 000,-
Hjort               9 500,-
Rein                9 500,-
Rådyr  5 500,-
Rådyr pidestall vegg  6 500,-
Dåhjort  7 500,-
Sau  8 000,-

Gjeit

 7 000,-
Moskus 13 000,-
Høylandsfe    13 000,-

Fisk

Kr 4000,-  + kr 400,- pr kg

 

Tillegg for åpent gap, eller utslåtte vinger.

Fredet vilt kan kun utstoppes etter tillatelse fra Miljødirektotatet. Søknad sendes av preparant.

For arter som må mikrochipses er det et tillegsgebyr på kr 600,- Artene er merket med #.