Behandling

Flåing og behandling av skinnet for utstopping

Flåing og behandling av skinnet

 

Generelt

 • Unngå blod på pels og fjær
 • legg vatt (pappir/mose) i munn/nese og i evt skuddsår.
 • Avkjøl hurtigst mulig.
 • Pakkes PENT inn i pappir, og til slutt i en plastikk og fryses.

Flåing av hoder

 • Unngå blodsøl.
 • Send hele hode/dyre med tilstrekkelig skinn til preperanten.
 • Fryses først om mulig.
  Dersom dette ikke er mulig, kan hode/dyre flåes som vist på figuren. Rød strek for hele dyr og sort strek for hoder.
 • Flå dyret pent.
 • Snittet går til mellom ørene der det går ut som en Y i mot hvert av gevirene.
 • Unngå kutt i skinnet.
 • Salt skinnet, vær nøye ute ved kantene, rund øyne og nese. Bruk helst finsalt.
 • Send skinnet og geviret til preparanten snarest mulig.
  Flåing av hoder

Fisk

 • Tørk forsiktig av evt. smuss og slim.
 • Legg fisken på ei fjøl eller lignende med den fineste siden av fisken opp og frys den.
 • Fukt fisken gjevnlig med vann.
 

Miljøbevisst

Firmaet driver miljøbevisst. All kjemikalier og garvevesker som blir brukt er miljøvennlige.

 

100% miljøvennlig