Behandling

Flåing og behandling av skinnet for utstopping

Flåing og behandling av skinnet

 

Generelt

  • Unngå blod på pels og fjær
  • legg vatt (pappir/mose) i munn/nese og i evt skuddsår.
  • Avkjøl hurtigst mulig.
  • Pakkes PENT inn i pappir, og til slutt i en plastikk og fryses.

Flåing av hoder

  • Unngå blodsøl.
  • Send hele hode/dyre med tilstrekkelig skinn til preperanten.
  • Fryses først om mulig.
    Dersom dette ikke er mulig, kan hode/dyre flåes som vist på figuren. Rød strek for hele dyr og sort strek for hoder.
  • Flå dyret pent.
  • Snittet går til mellom ørene der det går ut som en Y i mot hvert av gevirene.
  • Unngå kutt i skinnet.
  • Salt skinnet, vær nøye ute ved kantene, rund øyne og nese. Bruk helst finsalt.
  • Send skinnet og geviret til preparanten snarest mulig.
  Flåing av hoder

Fisk

  • Tørk forsiktig av evt. smuss og slim.
  • Legg fisken på ei fjøl eller lignende med den fineste siden av fisken opp og frys den.
  • Fukt fisken gjevnlig med vann.
 

Miljøbevisst

Firmaet driver miljøbevisst. All kjemikalier og garvevesker som blir brukt er miljøvennlige.

 

100% miljøvennlig